mmn - personal

Actualment el grup està format per dos catedràtics d'universitat (D. Crespo, T.Pradell), un catedràtic d'escola universitaria (S. Butí), tres professors agregats (E. Pineda, N. Salvadó, P. Bruna), una professora d'universitat (J. Molera), un professors col·laborador (J. Rojas) i diversos estudiants de doctorat.

Trobareu més informació seguint els enllaços individuals.

Pere Salvador Daniel
Judit Glòria Eloi
Trinitat Josep Elena
Nativitat
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 UPC