Inici

Presentació

La nostra recerca es centra en l'estudi de materials metaestables i nanocristal·lins, moderns i antics. S'estudien el procés de producció, el desenvolupament microestructural i les propietats obtingudes per diversos tipus de materials incloent nanopartícules, materials amorfs, vidres (metàl·lics o sobre base ceràmica), materials multicomponents i materials micro o nanoestructurats.

El grup forma part de la línia de recerca de Caracterització de materials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El grup està format per diversos professors de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona-Est i l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, totes elles escoles de la Universitat Politècnica de Catalunya.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 UPC