Inici

Presentació

La nostra recerca es centra en l'estudi de materials metaestables i nanocristal·lins, moderns i antics. S'estudien el procés de producció, el desenvolupament microestructural i les propietats obtingudes per diversos tipus de materials incloent nanopartícules, materials amorfs, vidres (metàl·lics o sobre base ceràmica), materials multicomponents i materials micro o nanoestructurats.

El grup forma part de la línia de recerca de Caracterització de materials de la Universitat Politècnica de Catalunya.

El grup està format per diversos professors de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels, l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i l'Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú, totes elles escoles de la Universitat Politècnica de Catalunya.

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 UPC