Equipament de recerca


Cambra de guants

Cambra de guants Plas Labs

Equipada amb detector de concentració d'Oxigen Gasman O2 de PCE-Instruments


About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2005 UPC