presentació del curs | inscripcions | sessions i calendari | material docent

Presentació del curs

El curs "Introducció a la cooperació internacional" és un curs de 16 hores reconegut amb un crèdit de lliure elecció.

Aquest curs s'adreça a tothom que tingui interès en participar en projectes de cooperació internacional. Però també pot ser interessant per a aquells que s'han de moure en l'àmbit de la participació social, o el voluntariat. Els objectius del curs són els següents:

El curs consistirà en vuit sessions teòriques amb debat posterior, que s'impartiran a l'edifici de l'ESAB (Campuc Baix Llobregat). Les sessions tindran lloc entre el 16 de març i el 18 maig, els dilluns de 12.30 a 14.30.

tornar

 

Inscripcions

Per a inscriure's al curs cal enviar un correu electrònic a estela.garcia@upc.edu indicant el nom, l'escola, i el curs i especialitat. El curs és obert a tothom i és gratuït.

 

Sessions i calendari del curs -

Primera sessió: Estela Garcia
L’estat del món. Desequilibris Nord-Sud, causes i efectes.

Segona sessió: Daniel López
Cooperació internacional: actors i estratègies (I).

Tercera sessió: Daniel López
Cooperació internacional: actors i estratègies (II).

Quarta sessió: Daniel López
Tecnologia per al Desenvolupament Humà

Cinquena sessió: Francisco Iranzo
Característiques d’un projecte de cooperació internacional (I).

Sisena sessió: Francisco Iranzo
Característiques d’un projecte de cooperació internacional (II).

Setena sessió: Daniel López
Debat: Quin ha de ser el paper del cooperant?

Vuitena sessió: Estela Garcia/Eva Vendrell
Exemple de projecte de cooperació internacional. Experiències reals.


tornar

Material docent

Presentacions en diapositives

Sessió 1: Desigualtats Nord-Sud: causes i efectes.
Sessions 2 i 3: Actors i estratègies

Altra documentació de les sessions:

Sessió 4: Cooperació internacional i agricultura
Ciencia y tecnología para el desarrollo. Una inversión necesaria.
La fam
Seguretat alimentària, sobirania alimentària i dret a l'alimentació. Tres perspectives del mateix problema.
10 preguntes sobre el Dret a l'Alimentació

Per saber-ne més...

Document: Propostes de lectura sobre les sessions

Enllaços d'interès

Organismes internacionals:
FAO: www.fao.org
OCDE: www.oecd.org
Banc mundial: www.bancomundial.org

Organismes oficials:
Agència espanyola de cooperació internacional
Fons català de cooperació al Desenvolupament

ONG, campanyes i altres entitats:
Observatori del deute: www.debtwatch.org
Federació catalana ONGd: www.pangea.org/fcongd/
Quaderns CJ: www.fespinal.com
www.viacampesina.org - Sobirania alimentària

Bibliografia

tornar